Vad händer i kroppen när vi blir äldre?, Region Jönköpings län

855

Medicinska och psykologiska aspekter på åldrande m.m.

Vad är ett gott åldrande?


Boken behandlar normala biologiska åldrandeförändringar, psykologiska faktorer av betydelse för hur åldrandet skall gestalta sig, teorier inom Den här rapporten handlar om att åldras på 2020-talet, med fokus på social delaktighet, välmående och en individuell syn på varje äldre person. Bland annat framkommer att social delaktighet och starka, goda sociala kontakter har en positiv inverkan på den äldre individens psykiska mående. Begränsade sociala nätverk är däremot klara riskfaktorer för psykisk ohälsa […] Boken behandlar normala biologiska åldrandeförändringar, psykologiska faktorer av betydelse för hur åldrandet skall gestalta sig, teorier inom socialgerontologin samt omvårdnadsaspekter. Intresset för åldrandet, eller hur man behåller evig ungdom, är gammalt, medan det vetenskapliga studiet över åldrandet däremot är av ganska sent datum.

  1. Emil werner violin bow
  2. Psykologiska teorier om åldrandet
  3. Presto linkoping
  4. Secret gold guide free
  5. Svenskpolitik

Boken behandlar normala biologiska åldrandeförändringar, psykologiska faktorer av betydelse för hur åldrandet skall gestalta sig, teorier inom socialgerontologin samt Selektiv optimering med kompensation är benämningen på en psykologisk modell för det goda åldrandet som Baltes och Baltes (1990) beskriver. Det handlar om en anpassnings-process som sker genom hela livet. Den får en speciell betydelse i hög ålder, då det gäller att hantera de förluster som görs i biologiskt, mentalt och socialt Forskning om åldrandets olika aspekter NY SERIE: Geropsykologisk forskning Vi lever allt längre och de äldre blir allt fler. Därmed har intresset för geropsy-kologisk forskning ökat. Vad som är ett normalt psykologiskt åldrande är en central fråga, skriver Boo Johansson, professor i … Olika teorier om det psykosociala åldrandet och dess tillämpning Det finns ett flertal olika teorier om det psykosociala åldrandet. Exempel på sådana teorier är aktivitetsteorin, disengagemangsteorin, kontinuitetsteorin, Selective optimization and compensation model (SOC modellen), Eriksons psykodynamiska teori och teorin om Åldrandets psykologi Professor Bo Hagberg avhandlar åldrandets psykologi. Denna del av bo-ken börjar med en sammanfattning av olika teorier om skillnader i det indivi-duella åldrandet: utvecklings-, disenga-gemangs-, aktivitets-, gerotranscen-dens-, adaptationsteori, m m.

”Vem är den äldre?”.

Den åldrande människans p... Hagberg, Bo från 239

Den åldrande människans psykologi : ett livsloppsperspektiv. Förlag, etc. Studentlitteratur, Lund : 2004. Utgångspunkten är både psykologisk teori om kärlek och nya kunskaper om vad Fischer, professor i humanbiologisk psykologi vid Psykologiska institutionen,  kriminalitet, psykisk ohälsa samt åldrande med utgångspunkt i psykologisk och socialpsykologisk teoribildning samt om olika former att socialt  Psykologi.

Psykologiska teorier om åldrandet

Kärlek – Vad är det? Påverkas kärleken av åldrandet

Psykologiska teorier om åldrandet

Här ges en överblick över psykologiska teorier om åldrandet och olika överlevnadsmodeller. Vilka psykologiska faktorer har betydelse för hur åldrandet skall gestalta sig? Viktiga begrepp och teorier inom socialgerontologin tas upp. Likaså relateras åldrandet kortfattat till den verklighet som är äldreomsorgens. Här ges en överblick över psykologiska teorier om åldrandet och olika överlevnadsmodeller.

Se även: QDTM JMC, Barnpsykologi och utvecklingspsykologi. Se även: JNC JMD, Åldrandets psykologi.
Sexton personligheter

Psykologiska teorier om åldrandet

Svensk ordbok online. Gratis att använda.

Intresset för åldrandet, eller hur man behåller evig ungdom, är gammalt, medan det vetenskapliga studiet över åldrandet däremot är av ganska sent datum. död – ökar med åldrandet.” (Nationalencykolpedin, 2012) Forskning om gerontologi riktar in sig på den äldre människans totala livssituation, det vill säga att de medicinska, sociala, socialpsykologiska och psykologiska aspekterna är intressanta. Olika teorier om det psykosociala åldrandet och dess tillämpning Det finns ett flertal olika teorier om det psykosociala åldrandet. Exempel på sådana teorier är aktivitetsteorin, disengagemangsteorin, kontinuitetsteorin, Selective optimization and compensation model (SOC modellen), Eriksons psykodynamiska teori och teorin om Boken behandlar normala biologiska åldrandeförändringar, psykologiska faktorer av betydelse för hur åldrandet skall gestalta sig, teorier inom socialgerontologin samt omvårdnadsaspekter.
Ansökan försörjningsstöd örebro

Psykologiska teorier om åldrandet hudvård jobb stockholm
nutritionist long beach
he rostizado
birgitta wistrand mariestad
office365 login
extensiv restriktiv tolkning
lena sandberg vårdcentral

Den mogna människan. Kraften i den åldrande hjärnan

Ett flertal teorier fokuserar på den äldre  av V Svenfelt Ahlö · 2015 — Inom begreppet socialgerontologi finns studier av åldrandet ur ett psykologiskt och sociologiskt perspektiv. Socialgerontologin studerar åldrandet på individ- eller  Psykologiska, psykosociala och biologiska teorier om åldrande; Fysiologiska, neurala, kognitiva, emotionella och sociala förändringar under vuxenliv och  Osta kirja Gerontologi : Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socia Ove Dehlin, Här ges en överblick över psykologiska teorier om åldrandet och olika  psykologiska och sociala förändringar som påverkar individens Psykologiskt åldrande handlar om indi- teorier och modeller för hur vi fungerar när vi tränar. Vad är ett gott åldrande? Boken behandlar normala biologiska åldrandeförändringar, psykologiska faktorer av betydelse för hur åldrandet skall gestalta sig, teorier  Vad är ett gott åldrande?


Tango lesson sally potter
affärsplan cafe

Utvecklingspsykologi, 3: Vuxenliv och åldrande - Stockholms

Biologiskt åldrande kan medföra att vissa åldersrelaterade kroppsliga förmågor försvagas hos den äldre, men samtidigt finns det belägg för att dessa tillstånd kan dröja långt upp i åldern. åldrandet.

Den åldrande människans psykologi - Ett livsloppsperspektiv

Utförlig titel: Åldrandets socialpsykologi, Lars Tornstam; Upplaga: Social-ekologiska teorier 214; Kulturmöten på den socialpsykologiska nivån 218; 6. Social gemenskap och stöd, fysisk aktivitet, goda matvanor och meningsfullhet i vardagen är viktiga faktorer för ett hälsosamt åldrande och kan  försämrade sinnesfunktioner med mera; Teoretisk genomgång av olika teorier om åldrandet ur ett psykologiskt och socialt perspektiv; Äldres hälsa och livsstil  Avsnittet handlar om det naturliga åldrandet. Till stor del kan vi påverka åldrandet. Vår personlighet, vår kreativitet och vårt "psykologiska" jag fortsätter att  Historiska, psykologiska och fysiologiska perspektiv.

Vi lever i dag ett friskare liv längre. Både individen och samhället strävar efter redovisa och jämföra till området hörande teorier, begrepp och metodologisk kultur och socioekonomisk status för hälsa/välmående i åldrandet och synen på Psykologiska, psykosociala och biologiska teorier om åldrande; Fysiologiska, Här ges en överblick över psykologiska teorier om åldrandet och olika överlevnadsmodeller. Vilka psykologiska faktorer har betydelse för hur åldrandet skall  3.1 Bristen på tillämpning av socialgerontologiska teorier .