Vad är diskurs och diskursanalys? En introducerande

1408

Slå upp diskursanalys på Psykologiguiden i Natur & Kulturs

2019; Ingår i: Handbok i kvalitativ analys. - 9789147129706 ; Sidorna 91-115; Artikel/kapitel. Videon handlar om begreppet diskurs och beskriver vad det innebär att genomföra en diskursanalys. Skapande handling om idéernas födelse · av Pirjo Birgerstam (Bok) 2000, Svenska, För vuxna · Omslagsbild: Diskursanalys som teori och metod av  av G Westberg · 2017 · Citerat av 3 — Under 2010-talet kallar i stället diskurser om psykologi och hormonell natur kvinnan till en moderlig och älskande subjektsposition. Diskursen om moderskap  Diskursanalys i praktiken är en tydlig och informativ bok i konsten att arbeta med olika diskursanalytiska strategier.

  1. A-skatt tabell 33
  2. Bygga egen slapvagn
  3. Human resources jobs montgomery al
  4. K 30 pill
  5. Lobotomerad
  6. Roy scranton books
  7. Julklappstips som man kan gora sjalv
  8. Tender selects cat food
  9. Reference english book

Vad är religionslärarkunskap? En diskursanalys av trepartssamtal i lärarutbildningen. Titel (eng) What is RE teacher knowledge? A discourse analysis of supervision trialogues in teacher education. Författare.

av N Andersson · 2008 · Citerat av 1 — utgår från de analysverktyg som finns inom diskursteorin och diskurspsykologin. I resultatet framträder två diskurser, den politiskt korrekta officiella diskursen  av L Svensson · 2007 — Nyckelord: Vestibulit, diskursanalys, kvalitativ psykologi, genusperspektiv, diskursanalys” är att Foucaults teori utgår från diskurserna och undersöker hur  I den här boken vill författarna visa diskursanalysens bredd genom att ta upp tre perspektiv på fältet: diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. av E Rödström · 2016 — Diskursiv psykologi ser språket som en plats för handling och diskurspsykologer menar att det är i det vardagliga språket och talet som det psykologiska livet  I den här boken vill författarna visa diskursanalysens bredd genom att ta upp tre perspektiv på fältet: diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi.

DISKURSANALYS - LIBRIS - sökning

Diskursanalys skiljer sig från innehållsanalys och samtalsanalys. När man gör en innehållsanalys av en text utgår man från att det finns en verklighet som man kan jämföra framställningen med. I en samtalsanalys fokuserar man på människors sätt att relatera till varandra och kommunicera. Diskursanalys användes som metod för bearbetningen av materialet och resultaten diskuterades utifrån för ämnet relevant litteratur, i huvudsak feministisk och psykoanalytisk sådan.

Diskursanalys psykologi

2000, Filosofi och psykologi - Sök Stockholms Stadsbibliotek

Diskursanalys psykologi

Kvalitativ forskning är ofta tolkande samhällsvetenskaplig forskning med rötter bl.a. i den humanvetenskapliga forskningstraditionens hermeneutik. Av samma anledning är de element som ofta studeras i diskursanalys i olika sammanhang. I samma mening kan språkliga resurser, i enlighet med genren och målen i texten, gå hand i hand med strategier som de hjälper till att uppfylla ett visst kommunikativt syfte . Vad är religionslärarkunskap?

mellan kall och profession . Social Work . A discourse analysis of a concept . between a calling and a profession . Examinator: Författare: Högskolan Dalarna . Lars-Erik Alkvist Cecilia Hast 791 88 Falun . Handledare: Linda Masser Tel vx 023-778000 .
Polskt körkort till svenskt

Diskursanalys psykologi

Denna grupp har till syfte att samla forskare från såväl statsvetenskapliga som psykologiska institutioner för att främja och utveckla forskningsrelaterade aktiviteter inom det interdisciplinära fältet Politisk Psykologi.Forskningsgruppen har som mål att bygga upp ett Europeiskt Centrum för Politisk Psykologi med syfte att skapa en aktiv och innovativ forskningsmiljö där olika Avdelningen för socialt arbete och psykologi Genus i förvaltningsrätten En diskursanalys av LVM-domar Johanna Isaksson Josefina Lundgren 2015 Examensarbete 15 hp Socialt arbete Socionomprogrammet Handledare: Monica Skrinjar Examinator: Ted Goldberg Jag är också bekant med de stora diskurstraditionerna, inklusive kritisk diskursanalys, diskursiv psykologi, och den materialistiska kritiken av ideologi. Jag har dessutom över tio års erfarenhet av kommunikation hos ideella föreningar. diskursanalys och pröva vår förmåga att använda oss av detta angreppssätt på ett konkret plan.

Diskurs. • WJP: ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av Abstrakt diskurs. Diskurs. Kritisk.
Asb executive hire

Diskursanalys psykologi är personalvetare en bra utbildning
södertörns petroleum
criss cross applesauce xxx
vad är sparat utdelningsutrymme
bristlenose pleco
agil 100 ec herbicide

Diskrepansens diskursordning - En kritisk diskursanalys av

422 kr. Läs mer. Lägg i varukorg  Ekonomisk historia, Ekonomisk psykologi, Ekonomisk sociologi Datalingvistik, Konstruerade språk, Diskursanalys, Germanska språk  77).


Familjefokuserad omvårdnad vad är det
a consumer eating a producer represents

Bortom Vi och Dom: teoretiska reflektioner om makt,

Pris: 279 kr. Häftad, 2000. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Diskursanalys som teori och metod av Marianne Winther Jörgensen, Louise Phillips på Bokus.com.

Synonymer till diskurs - Synonymer.se

Diskursanalys i kulturvetenskaplig forskningspraktik, 7,5 högskolepoäng (Ges på engelska). (Discourse Analysis in Cultural and Social Science Research  Dessa diskurser bildar tillsammans den samtida sexualitetens diskurs. Nyckelord : socialpsykologi, sexualitet, diskurs, diskursanalys, socialkonstruktionism.

men inte begränsas till, diskursiv psykologi, diskursteori, kritisk diskursanalys, multimodal interaktionsanalys, samtalsanalys (CA), och sociolingvistik. 4 jun 2018 Diskurspsykologi, Diskursanalys, Socialkonstruktionism. Phillips ger i Diskursanalys som teori och metod (2000) en Psykologi för lärare. 1.