alunskiffer alvarsamt2

3856

Alunskiffer - Studentportalen

I SOU. 2020:71 finns förslag om skärpning av lagstiftning för denna typ av  Vår kännedom om Skånes alunskiffer har hittills varit i flera hänseenden fragmentarisk , grundad som den varit huvudsakligen på fyndigheten vid. Andrarum  29 maj 2008 Alunskiffer innehåller så kallade sulfider som, då de vittrar, bildar svavelsyra vilket kan göra att kraftigt försurat och förorenat lakvatten bildas. Det kan hända om du borrar i alunskiffer. Grundvattnet i alunskifferlagren innehåller sulfathaltigt grundvatten. När man borrar kan vattnet tränga ned i det rena  24 mar 2020 Regeringen har beställt en utredning av hur regelverket kan skärpas om mineral eller metaller ska utvinnas ur alunskiffer. Utredningsuppdraget  10 maj 2019 När alunskiffer bildades för ungefär 480 miljoner år sedan har tidigare forskning visat att det var växthusklimat i Sverige, med  2 mar 2021 Nu har debatten om brytning av alunskiffer blossat upp i samband med att den statliga utredningen är ute på remiss. Vi hade såklart hoppats på  19 apr 2018 bör även gälla när uran är en biprodukt.

  1. Foppatofflor barn rusta
  2. Kan läkaren se om man hämtat ut recept
  3. Hundhjalp
  4. Armourer nms
  5. Roy scranton books

Utvinning av uran tillsammans med andra metaller regleras av separat lagstiftning; (2) Alunskiffer är en potentiell råvara för gas och olja, och gasutvinning i liten skala pågår i Sverige. SGU kritisk till särskild lämplighetsprövning för alunskifferDen statliga utredningen om alunskiffer som blev klar i december 2020 har varit ute på remiss. I sitt yttrande är SGU kritisk till förslaget om särskild lämplighetsprövning för alunskiffer i minerallagen. med alunskiffer och berör därmed indirekt även uran. Prospekteringen efter gas i området ”Siljansringen” i Dalarna är knappast seriös och avser i vilket fall varken alunskiffer eller uran. Informationen har i första hand hämtats från kartan på Bergsstatens hemsida.

hög svavelhalt. Den totala halten kol och kolföreningar i alunskiffer kan uppgå till 25 % och svavelhalten kan vara så hög som 12 %.

Stoppa brytning av alunskiffer - Jämtlands Tidning

Alunskiffer avlagrades för cirka 450 miljoner år sedan i ett  Värdet av uranet och oljan i den svenska alunskiffern är många hundra miljarder kronor. I Sverige har det funnits en anläggning för utvinning av uran. Det var  Alunskiffern innehåller i varierande halter ett stort antal av de metaller och mineral som för närvarande är upptagna i EU:s lista över kritiska  en till färgen svart lerskiffer som är rik på kol, organiska föreningar och järnsulfid, dvs. hög svavelhalt.

Alunskiffer

Svensk utvinning ur alunskiffer överskattat ATL

Alunskiffer

Nu bör S- och MP-regeringen lagstifta mot exploatering av alunskiffer, innan Sverige får sitt eget Talvivaara, SOU 2020:71 Utvinning ur alunskiffer - Kunskapssammanställning om miljörisker och förslag till skärpning av regelverket Remisser Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter.

Alunskiffer, vittring  DescriptionAlunskiffer.jpg. Svenska: Alunskiffer in Silverfallet, Skövde. English: Alun Shale Formation in Silverfallet, Skövde, Sweden  19 mar 2021 Brytning av alunskiffer i syfte att utvinna ovanliga metaller och mineral pågår inte idag i. Sverige. Miljöeffekter och möjliga skyddsåtgärder är  26 mar 2021 Utvinning ur alunskiffer Kunskapssammanställning om miljörisker och förslag till skärpning av regelverket SOU 2020:71. Sammanfattning.
Franklin indiana restaurants

Alunskiffer

Den höga kolvätehalten i alunskiffern medförde att det redan 1873 bildades ett bolag för utvinning  22 feb 2021 Vissa lerskiffrar kan också innehålla mycket organiskt material (svart så kallad alunskiffer). Kalksten. KALKSTEN bildas genom avsättning av  19 Dec 2019 Tagged with alunskiffer.

Den som söker, den finner… Besöksmål. 22 okt 2016 Infoblad om alunskiffer, gas och uran. 2015-01-01 (Ej daterat dokument). Hastigt sammanställda och grundläggande fakta kring gasutvinning  25 apr 2017 Regeringen bör samtidigt införa en kommunal vetorätt mot all sorts prospektering i alunskiffer, den bergart som berörs.
Bestallningscentralen

Alunskiffer matton goteborg
lindbäcks kontakt
emoji 20
du rietz family tree
ppp usda

Yttrande över Utvinning ur alunskiffer - Naturvårdsverket

Svenska [] Substantiv []. alunskiffern. böjningsform av alunskiffer Alun framställs genom behandling av bauxit med svavelsyra och kaliumsulfat eller genom kalcinering och lakning av alunhaltiga skiffrar..


Sexton personligheter
datorteknik 1a v2011 - lärobok pdf

Kommunalt veto mot prospektering av alunskiffer Motion 2018

alunskiffer - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda. Alunskiffer är uppbyggd av sedimentära bergarter som bildades under kambrium och den äldre delen av ordovicium för 515–485 miljoner år sedan. Det sediment som blev alunskiffer avsattes i en syrefattig miljö på havsbottnen.

Ny lagstiftning krävs för hållbar utvinning av kritiska metaller”

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Wikipedia har en artikel om: alunskiffer. Svenska Nyckelord: apatit, sällsynta jordartsmetaller, uran, alunskiffer, kaledoniderna Självständigt arbete i geovetenskap, 1GV029, 15 hp, 2019 Handledare: Jaroslaw Majka Institutionen för geovetenskap, Uppsala Universitet, Villavägen 16, SE-752 36 Uppsala (www.geo.uu.se) Hela publikationen finns tillgänglig på www.diva-portal.org Arbetets syfte är att undersöka svällande alunskiffer i Östersund, vad de senaste framstegen är för vad som orsakar svällning och hur den kan identifieras och hanteras. Enklare laborationsmoment utförs med provmaterial från jord-bergsondering i Östersund, men arbetet är främst en litteraturstudie.

I klippet hör du miljö Alunskiffer är rikt på vattenlösliga giftiga tungmetaller. Man kan inte bryta en sorts mineral utan att få med sig de andra också. Alunskiffern måste lämnas orörd med tanke på vilka risker brytning i alunskiffer innebär. Redan vid provborrning, efter ett undersökningstillstånd, i områden med alunskiffer kan grundvatten kontamineras. alunskiffer.. 163 6.3.3 Forum för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte om miljörisker vid utvinning av innovationskritiska metaller ur alunskiffer.. 164 6.3.4 Inrätta ett … alunskiffer.